Si esteu fora del xarop d'arce, proveu de fer aquest dolç substitut