Xarop d’Auró i Salmorra de Sidra d’Apple per a la recepta de porc