Els greixos de l'estil del sud (o verds de Collard)